HOME LOGIN BESTUUR BREVETTEN CMAS DUIKLINKEN FOTOGALERIJ FAQ
GETIJDEN KALENDER MAILINGLIJST NIEUWS ROUTES SPONSORS WORD LID
 

Waarom leren duiken?

Niets kan zich meten met de sensatie van het verkennen van de mysteries van de wereld onder water, het trotseren van de zwaartekracht en het moeiteloose zweven in de derde dimensie. Steeds meer mensen komen in de ban van de verlokkingen van de diepte en ontdekken het pure plezier van het duiken.

Omwille van de veiligheid is een goede opleiding en training evenwel onmisbaar. Elke duiker is afhankelijk van zijn uitrusting en niet te vergeten van een juist begrip van het onderwatermilieu, zodat hij risico's uit de weg kan gaan. Duiken en vooral veilig duiken geeft een enorme voldoening.

De opleiding voorziet in een aantal theoretische lessen en praktische oefeningen zowel in een zwembad als in open water. Hierbij krijg je voldoende informatie en ervaring om later op een veilige en verantwoorde manier te genieten van de duiksport.

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen, aarzel dan niet om iemand van de monitors of het bestuur te contacteren door middel van het invulformulier onderaan deze pagina. Zij zullen je graag verder helpen.

Overkoepelende organisaties.

Op wereldvlak bestaan er verschillende organisaties die een duikopleiding verzorgen. De belangrijkste zijn:
 • CMAS
 • PADI
 • SSI
 • NAUI
 • IDD
 • IANTD
 • TDI
De CMAS (confédération mondiale des activités subaquatiques) is in België vertegenwoordigd door BEFOS, de Belgische federatie voor Onderwateronderzoek en -Sport. Aangezien wij een Nederlands en Franstalig landsgedeelte hebben wordt BEFOS nog verder verdeeld in de NELOS, Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport en LIFRAS, Ligue Francophone de Recherches et d'Activités Sous-marines. De WDS behoort tot de NELOS.

De clubs van de provincie Antwerpen zijn verenigd in AVOS (Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en Sport).

Voorstelling monitors.

De opleiding bij de WDS wordt door een grote groep monitors verzorgd. Dit zijn naast instructeurs, 4* duikers en 3* duikers met een ruime ervaring.

Ieder brevet heeft een brevetverantwoordelijke. Dit is meestal een instructeur. Verder zijn er gemiddeld 3 tot 6 monitors die, afhankelijk van het aantal kandidaten, een bepaalde groep opleidt. Dit zijn meestal 4* duikers en ervaren 3* duikers. De duikschoolleider heeft de leiding over de monitors en brevetverantwoordelijken. Ieder brevet heeft gedurende het ganse jaar een vaste groep monitors. Dus als je een bepaald brevet gehaald hebt, ga je automatisch naar een andere groep monitors over.

Op regelmatige basis vinden er monitorsvergaderingen plaats. Hier wordt het verloop van de verschillende opleidingen besproken, worden problemen aangekaart en worden wijzigingen in de opleiding, door de NELOS opgelegd, besproken. Deze vergadering wordt voorgezeten door de duikschoolleider en het verslag ervan kan je in het clubblad lezen.

Bij vragen over je opleiding kan je steeds terecht bij je monitor, de brevet verantwoordelijke of bij de duikschoolleider. Blijf niet met vragen zitten, wij zijn er om jullie te helpen.

De opleiding.

Zwembadlessen

Als je de documentaires van Cousteau bekijkt, merk je dat de brave man relatief weinig met de Calypso in een zwembad aanmeert om te duiken. Waarom jaagt men u dan - als kerverse duiker - in dit kunstmatig biotoop ? Waarom niet rechtstreeks naar het Great Barrier Reef?

Op verschillende vlakken heeft een zwembad voordelen ten opzichte van "open water" als opleidingsplaats. Er is geen stroming, goed zicht en relatief warme temperaturen in vergelijking met open water. Mede door de moeilijkheidsgraad van onze wateren geloven wij sterk in een gedegen technische en fysieke opleiding in het zwembad. In tropische vakantiebestemmingen is het nog verantwoord - in zekere mate - om beginnende duikers onder te dompelen zonder voorafgaande training. Helaas hebben wij die luxe niet in onze contreien. Daarom deze aanpak.

Tijdens de opleiding in het zwembad leren we een aantal technische basisvaardigheden aan. Hoe tuigt men een duikfles op, hoe blazen we een duikbril leeg als hij vol water loopt, hoe geven we onze buddy lucht onder water, hoe gebruiken we een jacket.

Buiten de technieken is er ook een stuk fysieke conditie die moet opgebouwd worden. Want zeg eens eerlijk, ben je nog wel in topconditie ? Water is de ideale trainingsomgeving om je conditie bij te schaven. Door te snorkelen - met de juiste palmtechniek - zie je jezelf zeer vlug vorderingen maken. De bijgetrainde kracht en het uithoudingsvermogen komen later goed van pas bij sterkere stromingen of bij langere duikafstanden.

Een ander belangrijk aandachtspunt tijdens de zwembadtrainingen is de watervastheid. Hiermee bedoelen we het wegwerken van het natuurlijk onbehagen dat een mens heeft als hij zich niet in zijn natuurlijk medium - lucht - bevindt maar onder water. Dit gevoel wordt weggewerkt door apneu-oefeningen. Hierdoor zal je op termijn je meer op je gemak voelen onder water. Tevens zal hierdoor het luchtverbruik dalen en zal je bij een mogelijke stress-situatie niet panikeren maar rustig en beheerst kunnen handelen. Dit laatste is uiterst belangrijk voor een goede duiker.

Tijdens de opleiding leggen we de nadruk op een aantal veiligheidsregels. De fles steeds plat leggen, je bril niet op je voorhoofd dragen, geen lood aandoen zonder je vinnen aan, steeds uitademen tijdens het opstijgen, enz. zijn allemaal gewoontes die je aanleert zodanig dat je dit bij een openwaterduik automatisch toepast.

Verder leren we in het zwembad protocol oefeningen aan. Deze oefeningen die door de federatie vastgelegd en beschreven zijn, vormen het hoofdbestanddeel van het zwembadexamen voor 2*, 3* en 4*-duiker. Een 1* duiker toont tijdens de opleiding dat hij/zij de vereiste technieken en watervastheid beheerst.

De boog kan echter niet altijd gespannen staan. Daarom richten we in het zwembad ook activiteiten in om eens te ontspannen. Spel zonder grenzen of onderwaterhockey horen bij de geliefde klassiekers.

In het voorjaar gaan we naar een 33-meter diep zwembad in Ukkel (NEMO33) om de eerste ervaring op diepte te verwerven (we gaan echter niet dieper dan 15m) en de techniek van het klaren van de oren te oefenen.

Kom dus regelmatig naar het zwembad om je duikvaardigheden te ontwikkelen en te onderhouden. Je zal er een uitstekende duiker door worden.

De trainingen gaan door elke woensdagavond tussen 21h en 22h en tussen 22h en 23h van september tot en met mei.

Duikerslatijn

Zoals elke sport heeft ook het sportduiken zijn eigen termen. Hier volgt een kort lijstje om je al tijdens de eerste zwembadtrainingen op weg te helpen.
 • Apneu: Toestand van niet-ademen. Deze term duidt dus het verblijf onder water zonder lucht in te ademen. We onderscheiden een stilstaande apneu (uitgedrukt in seconden), wat neerkomt op een bepaalde tijd onder water te blijven zitten en een dynamische apneu (uitgedrukt in meters) wat duidt op het afleggen van een bepaalde afstand (bijvoorbeeld een halve lengte van een zwembad) onder water.
 • Palmen: De term in het duikersmilieu zowel voor het gebruik van zwemvinnen (100m palmen) als de zwemvinnen zelf. Het woord is ontleend uit het Frans (des palmes).
 • Tuba of snorkel: ook van franse oorsprong.
 • ABC: Afkorting voor het zwembadmaterieel: bril + tuba + vinnen + lood.
 • Ademautomaat: Het wonderlijke toestel dat ons toelaat te ademen onder water.
 • Trimvest: Een soort onderwaterjasje waarin de duikfles wordt bevestigd en waarmee we ons kunnen "trimmen" d.i. door middel van lucht in de jacket te zweven in het water. Een synoniem is jacket (Engels).
 • Pakske maken: Oefening in het zwembad waarbij de ABC-uitrusting onder water wordt afgelegd en vervolgens weer aangedaan.
 • Loodsimulatie: Het nadoen van de beweging alsof je je loodgordel uitdoet bij het einde van een apneu- of bij het begin van een reddingsoefening.
 • Loodreflex: Het effectief onder water afdoen van het lood.
 • Eendenduik: Een beweging om onder water te duiken die erg gelijkt op die van een eend.
 • Sterreke: Een oefening om met meerdere personen onder water te blijven terwijl je met z'n allen ademt aan één fles. Fles met ademautomaat worden doorgegeven en iedere persoon mag éémaal ademen.
Dus als een monitor met luide stem buldert: "Kandidaten, zet u in ABC en maak u klaar voor een stilstaande apneu van 30 seconden. Vertrek met eendenduik en loodsimulatie niet vergeten!", weet je dus wat je te doen staat.

Theorielessen

Duiken is een sport waar meer bij komt kijken dan je hoofd onder water steken en rondkijken. De techniek van het palmen, het beheersen van je materieel en het besef van de veiligheidsreglementen is heel cruciaal. Duiken is iets waarbij je moet leren inzien dat heel je omgeving een invloed heeft op je lichaam. Weersomstandigheden, diepte van de duik, stroming, plaats van de duik maar ook je gedrag en de regels van de NELOS spelen een rol.

De NELOS regels zijn opgesteld voor onze eigen veiligheid en beschrijven een aantal elementaire materieelvereisten en gedragsregels. Dit alles wordt je aangeleerd tijdens de theorielessen. Hierin komt van alles aan bod:
 • duikfysica: De verschillende fysische wetten die onder water een rol spelen, vooral het begrip druk is hierbij van belang.
 • duikgeneeskunde: Hoe reageert het lichaam op de veranderende druk, waar moeten we rekening mee houden, beschrijving van de verschillende duikongevallen (barotraumata en decompressie ongeval) en hoe te voorkomen en te behandelen.
 • duikcomputer: Nodig om decompressieongevallen te voorkomen.
 • materieel: Hoe werkt het materieel, wat is er zoal op de markt.
 • zeemanschap: Basisbegrippen van navigatie en stroming.
Dit alles maakt dat je gaat begrijpen wat er zoal gebeurt onder water en zo nog intenser en veiliger kan genieten van het duiken.

Per brevet is er een reeks theorielessen die, hoe hoger het brevet, telkens wat dieper ingaat op de materie. Als kandidaat 1* duiker krijg je een aantal lessen waar de aanwezigheid op verplicht is. Daartegenover staat dat er geen examen wordt afgenomen. Je kan er ook voor kiezen om je onmiddelijk aan te sluiten bij de theorie 2* duiker. De andere brevetten krijgen een uitgebreidere lessenreeks (ongeveer 15 lessen) met op het einde een examen. Voor dit examen kan op aanvraag ook een proefexamen afgelegd worden. Een overzicht met data en onderwerp wordt door de brevetverantwoordelijke aan de kandidaten bezorgd. Het volgen van de theorielessen wordt sterk aangeraden om een succesvol examen af te leggen.

Openwater duiken

De meeste clubduiken van de WDS vinden plaats in de put van Ekeren en aan de Oosterschelde, meer bepaald in Wemeldinge. In het "ROUTES" menu kan je een wegbeschrijving naar deze twee plaatsen vinden.

Nodige materieel

Voor het uitvoeren van je doopduiken dien je echt niet alle materieel aan te kopen. Je komt er toch de eerste duiken niet toe om te volgen op kompas of dieptemeter laat staan een computer. Schaf eerst het hoogstnoodzakelijke aan en win informatie in bij de andere clubleden over hun ervaring met duikmaterieel. Bij de WDS raden wij wel aan vanaf de eerste duiken een trimvest te gebruiken (hoewel dit voor de put van Ekeren niet verplicht is). Het werken met een trimvest onder water dien je zo snel mogelijk en van in het begin aan te leren. Het zit dan ook vervat in de zwembadtraining.

Verplichte uitrustingsstukken

Dit is in principe enkel geldig voor het 1* duiker brevet, vanaf het 2* duiker brevet (en zeker vanaf het 3* duiker brevet) kan je fungeren als duikleider er zijn er zodoende bijkomende materieelvereisten.
 • Basisuitrusting: snorkel, duikbril, vinnen, lood.
 • Perslucht duikapparatuur.
 • Duikmes.
Opmerking!

Overeenkomstig de Zeeland reglementering is een trimvest voor duiken in de Oosterschelde verplicht. Bij de WDS vragen wij om dit vanaf de eerste duik te gebruiken.
 • Bij nachtduiken: kompas en duiklamp.
 • Bij ijsduiken: buddy-line en duiklamp.
 • Bij wrakduiken: duiklamp, oppervlakte Signalisatieboei (OSB) en trimvest.
Verplichte bijkomende uitrustingsstukken voor de duikleider (2* duiker en hoger)
 • Dieptemeter.
 • Decocomputer of DUT (Dieptemeter, Uurwerk en Tabellen).
 • Kompas.
 • Trimvest.
 • Duiklamp bij beperkte zichtbaarheid.
 • OSB.
Aanbevolen bijkomende uitrustingstukken voor de duiker
 • Decompressieparachute voor elke duiker.
 • De buddyline is aanbevolen in water met beperkte zichtbaarheid en/of stroming. Ze is verplicht voor duiken onder het ijs.
 • Indien een droog pak met eigen duikvermogen wordt gebruikt, is het reddingsvest niet verplicht maar wel aanbevolen voor diepe duiken.
 • De duiklamp is bij beperkte zichtbaarheid verplicht per ploeg en aanbevolen voor elke duiker.

Wil je meer weten ?

Vul dan het onderstaande formulier in en stel je vraag (of vragen). Je wordt dan weldra door één van onze leden gecontacteerd.

Naam:
Voornaam:
Email adres:
  Verificatie Code
Verificatie code: